Localizare comună

Comuna se află în sudul județului, între râurile Argeș și Neajlov și este traversată de autostrada București–Pitești.