Hotărâri ale Consiliului Local

2020

Nr. HCLData HCLDescriereDescarcă
2IanuariePrivind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile in anul 2020Hcl Corbii Mari 2018
3IanuariePrivind aprobarea cuantumului taxei de habitat
cu destinație speciala de salubrizare pentru anul 2020.
Hcl Corbii Mari 2018
4IanuariePrivind aprobarea cotizației comunei CORBII MARI la ASOCIATIA DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA,,MANAGEMENT INTEGRAT AL
DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA", pe anul 2020.
Hcl Corbii Mari 2018
9FebruariePrivind privind adoptarea bugetului local pe anul 2020Hcl Corbii Mari 2018

2019

Documentele Aferente

2018

Nr. HCLData HCLDescriereDescarcă
1IanuariePrivind validarea Dispozitiei Primarului privind rectificarea bugetului local pe anul 2017Hcl Corbii Mari 2018
2IanuariePrivind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficituluiHcl Corbii Mari 2018
3IanuarieStabilirea valorilor impozabile impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2018Hcl Corbii Mari 2018
4IanuarieStabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractualeHcl Corbii Mari 2018
5IanuarieStabilirea numărului maxim de indemnizații ale persoanelor cu handicapHcl Corbii Mari 2018
6IanuarieAprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes localHcl Corbii Mari 2018
7IanuarieAprobarea Acordului de reabilitare încheiat între Comuna Corbii Mari și HolcimHcl Corbii Mari 2018
8FebruariePrivind adoptarea bugetului localHcl Corbii Mari 2018
9FebruarieStabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitatHcl Corbii Mari 2018
10FebruarieAprobarea cotizației datorată la Asociației de Dezvoltare IntercomunitarăHcl Corbii Mari 2018
11FebruarieHcl Corbii Mari 2018
12MartieAprobarea rectificării bugetului local de anul 2018Hcl Corbii Mari 2018
13MartiePrivind aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2017Hcl Corbii Mari 2018
14MartieAprobarea întocmirii Studiilor topo necesareHcl Corbii Mari 2018
15MartieAprobarea achiziție servicii de consultanțăHcl Corbii Mari 2018
16MartiePrivind fertilizarea suprafeței de izlaz comunal cu îngrășăminteHcl Corbii Mari 2018
17MartiePrivind numirea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luniHcl Corbii Mari 2018
18MartieImplementarea proiectului "Construire Școla cu clasele 0-VIII"Hcl Corbii Mari 2018
19MartieImplementarea proiectului "Construire Școla cu clasele 0-VIII"Hcl Corbii Mari 2018
20MartieCompletarea si actualizarea HCL nr. 104/2017Hcl Corbii Mari 2018
21MartieModificarea HCL nr.27/2016Hcl Corbii Mari 2018
22MartieModificarea Anexei la HCL nr. 92/2017Hcl Corbii Mari 2018
23MartieModificarea Anexei la HCL nr.93/2017Hcl Corbii Mari 2018
24MartieAprobarea Regulamentului privind asocierea Consiliului LocalHcl Corbii Mari 2018
25MartieAprobarea rectificării bugetului local de anul 2018Hcl Corbii Mari 2018
26MartiePrivind înființarea unui Buletin informativHcl Corbii Mari 2018
27AprilieAprobarea rectificării bugetului local de anul 2018Hcl Corbii Mari 2018
28AprilieModificarea Hcl nr.112/2017Hcl Corbii Mari 2018
29ApriliePredarea către Ministerul Dezvoltării RegionaleHcl Corbii Mari 2018
30AprilieAprobarea Achiziționării serviciilor de consultanță Hcl Corbii Mari 2018
31AprilieAprobarea Achiziționării serviciilor de consultanță Hcl Corbii Mari 2018
32AprilieAprobarea Achiziționării serviciilor de proiectare tehnicăHcl Corbii Mari 2018
33AprilieAprobarea Achiziționarii serviciilor de proiectare tehnicăHcl Corbii Mari 2018
34AprilieCompletarea și actualizarea Anexa 1Hcl Corbii Mari 2018
35ApriliePrivind aprobarea documentației tehnico-economiceHcl Corbii Mari 2018
36ApriliePrivind aprobarea documentației tehnico-economiceHcl Corbii Mari 2018
37ApriliePrivind contatarea faptului că HCL nr 13/2012 și HCL 21/2012 au fost adoptate cu încălcarea dispozițiilor legaleHcl Corbii Mari 2018
38AprilieAprobarea organizării manifestărilor ocazionate de ziua comuneiHcl Corbii Mari 2018
39AprilieAprobarea valorificării autoturimului Dacia NovaHcl Corbii Mari 2018
40MaiAprobarea valorii de învestiție și solicitării unei Scrisorii de garanțieHcl Corbii Mari 2018
41MaiAprobarea valorii de învestiție și solicitării unei Scrisorii de garanțieHcl Corbii Mari 2018
42MaiAprobarea reftificării bugetului local pe anul 2018Hcl Corbii Mari 2018
43MaiPrivind alocarea sumei de 2.400 lei pentru spijinirea derulării activităților din cadrul proiectuluiHcl Corbii Mari 2018
44MaiPrivind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017Hcl Corbii Mari 2018
45MaiPrivind aprobarea situațiilor financiare la data de 31.03.2018Hcl Corbii Mari 2018
46MaiPrivind aprobarea subvenției pentru Parohia UngureniHcl Corbii Mari 2018
47MaiPrivind aprobarea documentației tehnice-faza PTHcl Corbii Mari 2018
48MaiPrivind aprobarea documentației tehnice-faza PTHcl Corbii Mari 2018
49MaiPrivind denumirea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luniHcl Corbii Mari 2018
50MaiPrivind "Darea în folosință cu titu gratuit a unor spații…"Hcl Corbii Mari 2018
51IuniePrivind aprobarea recificării bugetului local pe anul 2018Hcl Corbii Mari 2018
52IuniePrivind predarea către Ministerul Dezvoltării RegionaleHcl Corbii Mari 2018
53IuniePrivind aprobarea documentației tehnice-faza PTHcl Corbii Mari 2018
54IuniePrivind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționareHcl Corbii Mari 2018
55IunieAcordarea burselor de merit pentru elevii din învățământul GimnazialHcl Corbii Mari 2018
56IunieStabilirea chirie pentru închiriere teren suprafață de 200 mpHcl Corbii Mari 2018
57IuliePrivind suplimentarea numărului maxim de îndemnizațiiHcl Corbii Mari 2018
58IulieAprobarea constituirii Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilorHcl Corbii Mari 2018
59IulieAprobarea execuției bugetelor întocmirea pe cele două secțiuni Hcl Corbii Mari 2018
60IulieHcl Corbii Mari 2018
61IulieStabilirea unui normativ propriu de cheltuieli pentru autotirismele și utilijaleHcl Corbii Mari 2018
62AugustAprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect Hcl Corbii Mari 2018
63AugustAprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect Hcl Corbii Mari 2018
64AugustAprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect Hcl Corbii Mari 2018
65SeptembrieHcl Corbii Mari 2018
66SeptembrieAprobarea unor virari de credite intre capitole bugetare in trimestrul II al anului 2018Hcl Corbii Mari 2018
67SeptembriePrivind numirea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luniHcl Corbii Mari 2018
68SeptembrieInsusirea analizei stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe sementrul I al anului 2018Hcl Corbii Mari 2018
69SeptembrieAnularea obligatiilor datorate de debitori, persoane juridice, radiatii din registrele in care au inregistratiHcl Corbii Mari 2018
70SeptembrieModificarea si completarea anexei 1 si anexei 2 la HCL 4 din 2018Hcl Corbii Mari 2018
71SeptembrieAprobarea Regulamentului privind incheierea bunurilor Hcl Corbii Mari 2018
72SeptembrieAprobarea desfiintarii contructiei "Anexa dispensar uman Corbii Mari"Hcl Corbii Mari 2018
73OctombrieIncetarea de drept, inainte de expirarea duratei nromale a mandatului de consilier local in Consiliul LocalHcl Corbii Mari 2018
74OctombrieModificarea componentei comisiei de validare a Consiliului localHcl Corbii Mari 2018
75OctombrieValidarea mandatului consilier local de apartenenta politica PSDHcl Corbii Mari 2018
76OctombrieModificarea componentei Consiliului local Corbii MariHcl Corbii Mari 2018
77OctombrieModificarea componentei comisiilor de specialitate pe domenii de activitateHcl Corbii Mari 2018
78OctombrieAprobarea refctificarii bugetului local pe anul 2018Hcl Corbii Mari 2018
79OctombrieAprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni la data de 20.09.2018Hcl Corbii Mari 2018
80OctombrieAcordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale contribuabililor persoane fiziceHcl Corbii Mari 2018
81OctombrieActualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivu de investitieHcl Corbii Mari 2018
82OctombrieHcl Corbii Mari 2018
83NoiembrieAprobarea rectificării bugetului local de anul 2018Hcl Corbii Mari 2018
95DecembrieIndexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019Hcl Corbii Mari 2018

Proiecte de hotărâri

Nr.DataDescriereInițiatorDescarcă
1DecembriePrivind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2020Primar Ec. Bănică IonuțProiecte de hotărâre, Corbii Mari 2019
2DecembriePrivind aprobarea cotizației comunei la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚAPrimar Ec. Bănică IonuțProiecte de hotărâre, Corbii Mari 2019
3Ianuarie 2020Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2020Primar Ec. Bănică IonuțProiecte de hotărâre, Corbii Mari 2019