RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI CORBII MARI ,JUDETUL DAMBOVITA ASUPRA SITUATIEI GESTIONARII BUNURIL.OR CONFORM ART. 122 SI 63(3) SI (5) DIN LEGEA NR. 215/2001 A ADMINISTRATIEI PUBLIC£ LOCALE, REPUBUCATA

Vizualizează Atașamentul

Raport Legea 544 din 2001- 2018

raport 2018

Raport Legea 544 din 2001- 2019

raport 2019

Raport privind starea economică, socială și de mediu a comunei Corbii Mari pe anul 2019

raport

Raport 27 aprilie 2020

raport