ANUNT PUBLIC

PRIVIND INTENTIA DE APROBARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE PATISERIE
SAT UNGURENI, STRADA PARCULUI, NR. 124, COMUNA CORBII MARI, JUDETUL DAMBOVITA