Tel: 0371302068 | Fax: 0245/716191 | primaria_cm@yahoo.com

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri publice

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri publice

nformaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Spatiu in suprafata de 38,50 mp cu destinatia laborator de analize medicale, CF 74227, nr. Cadastral 74227, situat in incinta Dispensarului medical Corbii Mari, etaj, strada Principală, numarul 23, sat Corbii Mari, comuna Corbii Mari, judetul Dâmbovita, ce apaţine domeniului public al Comunei Corbii Mari, conform temeiului legal: OUG nr.57/03.07.2019, caietului de sarcini si Hotararea Consiliului Local Corbii Mari nr.01125.01.2024

Go to Top