Concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale, de execuție vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, pe perioada nedeterminată.

  • paznic, treapta I, poziția 39 satul de funcții