Anunt

UAT CORBII MARI , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu , pentru proiectul “ ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR COMUNA CORBII MARI JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” , propus a fi realizat în sat Petreşti, comuna Corbii Mari , judeţul Dâmboviţa.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile  relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa , din Municipiul Târgovişte , str.Calea Ialomiţei, nr.1, judeţul Dâmboviţa , în zilele  de luni-joi , între orele 9°° – 15 °° şi vineri între orele 9°° – 13°°, precum si la următoarea adresă de internet  http://apmdb.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate înainta observaţii/comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei de Protecţia Mediului Dâmboviţa  .