ANUNT PUBLIC

COMUNA CORBII MARI, anunţă publicul intersat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia de Protecţia Mediului Dâmboviţa:

Mu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înfiinţare reţea de canalizare în satele Petreşti, Bărăceni, Moara din Groapă, Vadu Stanchii, comuna Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa propus a fi amplasat în comuna Corbii mari, judeţul Dâmboviţa