Anunt proiect

Construire scoala cu clasele 0-VIII in sat Corbii Mari, comuna Corbii Mari, judetul Dambovita

DESCRIERE PROIECT

Cod SMIS proiect: 123648

Axa/Prioritate de Investiții: 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale / 0.1 Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Titlul proiectului: „Construire scoala cu clasele 0-VIII in sat Corbii Mari, comuna Corbii Mari, judetul Dambovita”.

Denumire beneficiar: UAT Corbii Mari.

Loc de implementare: localitatea Corbii Mari, județul Dambovita.

Adresa: Strada Primariei nr.9 , telefon 0245716191, fax 0245716191, e-mail: primaria_cm@yahoo.com

Data de începere a proiectului : 26/03/2018.

Data finalizării proiectului : 31/08/2023.

Valoarea totală a proiectului : 9.431.583,77 lei.

Suma nerambursabilă solicitată : 8.440.196,31 lei

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului propus il constituie imbunatatirea infrastructurii de educatie la nivelul Comunei Corbii Mari si implicit a procesului educational, prin crearea de noi spatii necesare derularii activitatii educationale si de desfasurare a orelor de educatie fizica si sport in cadrul Scolii cu clasele 0-VIII Ungureni. Investitiile in educatie, in imbunatatirea infrastructurii educationale reprezinta o permanenta preocupare a autoritatilor publice locale. Pe langa numeroasele considerente importante ce contribuie la o educatie de calitate, conditiile unitatilor de invatamant in care copiii invata au o importanta majora.

De aceea se impune un interes considerabil in a reabilita/construi cladiri corespunzatoare desfasurarii activitatilor didactice. Interesul fata de infrastructura educationala a comunei Corbii Mari exista atat din partea conducerii Scolii Ungureni, cat si a Administratiei comunei. Consiliul Local al Comunei Corbii Mari a recurs la demararea actiunilor de realizare a unor constructii noi care sa deserveasca activitatea de invatamant primar-gimnazial si pentru educatie fizica si sport, date fiind conditiile in care se desfasoara in momentul de fata activitatea scolara, in 2 corpuri de cladire care nu corespund normativelor de proiectare a scolilor, in vederea realizarii obiectivului propus, acela de a dezvolta si imbunatati infrastructura educationala si de a crea conditii calitative pentru desfasurarea proceselor didactice.

Prin prezentul proiect, in realizarea construirii noii infrastructuri se vor lua in considerare aspecte privind solutiile eficiente energetic si responsabile fata de mediu, impact redus asupra mediului, crearea unor conditii de igiena corespunzatoare, dar si economisirea de fonduri pentru operarea cladirii. In plus, obiectivul general al proiectului contribuie la o crestere a nivelului calitativ si de performanta a procesului educational, cat si la cresterea gradului de participare la nivelul invatamantului primar si gimnazial. Prin demararea acestui obiectiv, autoritatile locale isi asuma sustinerea cresterii calitatii invatamantului preuniversitar, prin: asigurarea infrastructurii necesare desfasurarii unui act educational de calitate, cresterea eficientei, in speta a modului de utilizare a resurselor umane si materiale, corespondenta intre oferta educationala si cerintele de pe piata muncii, respectiv contextul social, asigurarea egalitatii de sanse in accesul si utilizarea resurselor educationale, dar si pentru realizarea unor spatii adecvate pentru sport.

Obiective specifice ale proiectului:

Obiectivul specific al proiectului consta in realizarea unei cladiri constructie noua independenta ce va deservi activitatea educationala a Scolii cu clasele 0-VIII din satul Ungureni, amenajarea noilor sali de clasa, a laboratoarelor si celorlalte spatii se va face astfel incat intreg sediul sa raspunda normelor de functionare a institutilor de invatamant.

Pe langa corpul de scoala se propune si realizare unei Sali de sport dimensionate si conformate pentru desfasurarea educatiei fizice, in conditii normale, atat vara, cat si iarna. Aceasta investitie va crea conditii pentru cresterea calitatii procesului educational, prin asigurarea unor spatii adecvate necesare derularii activitatii de invatamant si sport.

Se vor amenaja salile de curs conform cu normativele in vigoare, iar cladirile vor dispune de toate instalatiile, dotarile si utilitatile necesare desfasurarii normale a activitatilor. Dpdv al utilizarii spatiului, se va avea in vedere legislatia in vigoare privind spatiul care trebuie sa revina unui elev, creandu-se si spatii pentru laboratoare, media si sport. Astfel noile cladiri vor beneficia de absolut toate conditiile necesare unei unitati de invatamant.

Interventiile la nivelul invatamantului primar si gimnazial au ca scop asigurarea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru toti copiii si vor avea in vedere, obiectivul referitor la reducerea parasirii timpurii a scolii, asumat de Romania in cadrul programului Europa 2020 si masurile de prevenire si corectare stabilite pentru atingerea acestuia. Realizarea investitiei va duce la imbunatatirea conditiilor de desfasurare a programului scolar, dar si obtinerea aspectului cuvenit unei unitati scolare reprezentative.

Rezultatele proiectului:

Cladire ce deserveste unei Scoli, cu regim de inaltime P+E, cu 10 Sali pt desfas. orelor de curs, pt cls 0-VIII – 300 elevisimultan.Fiecare sala de curs este mobilata cu pupitre, scaune si dulapuri indiv. , catedra,dulap pt profesor, tabla magnetic,laptop,videoproiector.

 • 1 laborator pt fizica si chimie-30 de locuri, dotat cu bancuri de lucru cu blat termorezistent pt 6 elevi dotate cu lavoare, banc de lucru cu lavoar pt. profesor, tabla magnetica, laptop, videoproiector, dulapuri indiv. pt elevi si dulap pentru profesor.Laboratorul dispune de o anexa pt profesor in vederea realizarii experimentelor
 • 1 laborator de biologie-30 de locuri, dotat cu bancuri cu blat termorezistent de lucru pt.3 elevi, catedra pt. profesor, tabla magnetica, laptop,videoproiector, dulapuri individuale si dulap pt. profesor.Laboratorul dispune de o anexa pt. profesor.
 • Scoala dispune si de o biblioteca cu o cap max de 60 de persoane, dotata cu mese de lectura si rafturi pt carti.
 • 2 sali media: o sala dotata cu laptopuri si o a doua sala cu spatii de lectura
 • 1 secretariat
 • 1 birou director
 • 1 cancelarie
 • 1 arhiva
 • grupuri sanitare pentru fete, baieti, persoane cu dizabilitati si profesori

La exterior sunt create spatii de recreere pt elevi dotate cu banci, cosuri de gunoi, spatii verzi cu vegetatie joasa si inalta, spatii pentru parcari.

Corpul salii de sport are un spatiu pt sala de sport propriu-zisa, vestiare pt fete, baieti si profesori, dotate cu grupuri sanitare cu dusuri. Vestiarele sunt dotate cu banci si cuiere pt echipamentul sportiv.

 Impactul investitiei la nivelul localitatii:

 • conduce la servicii educaționale mai atractive pentru copii in conformitate cu nevoile lor, activitati mai eficiente in beneficiul comunitatii locale;
 • imbunatateste actul educațional adresat copiilor din comuna Corbii Mari, sporirea atractivitatii invatamantului general obligatoriu ;
 • mediu mai modern, mai dinamic, mai profesional în interiorul scolii ;
 • cresterea calitatii actului educational, prin asigurarea spatiilor si dotarilor necesare;
 • realizarea conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea gradului de participare a populatiei în învatamântul prescolar, primar si gimnazial;
 • cresterea ratei de absolvire si tranzitie spre niveluri superioare de educatie;
 • cresterea nivelului de trai al populatiei;
 • cresterea prestigiului scolilor din localitate.

Indicatori:

 1. Indicatori prestabiliti de realizare – Capacitatea insfrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin scolar-250 persoane;
 2. Indicatori suplimentari de rezultat in anul 2023 – 250 elevi;
 3. Indicatori suplimentari de realizare -250 elevi.

Date contact:

Banica Ionut , Manager proiect

Tel/Fax: 0245716191/0245716191

Adresa de e-maill: primaria_cm@yahoo.com


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României