Anunț privind concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul Primăriei Corbii Mari