Dispoziția privind stabilirea locurilor speciale de afișaj în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile publice locale, 2020